အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Sunday, September 1, 2013

လရိပ္ႀကိဳး“လရိပ္ႀကိဳး”
۞۞۞۞۞

တစ္လွမ္းခ်င္းဆုတ္ေပမယ့္
တစ္ရစ္ခ်င္းတိုး
ျဖတ္ဖို႔ႀကိဳးစားရင္း
ဆတိုးတင္းခိုင္လာ
ေရလႊာကိုသားဖို႔
ဓားသြားရဲ႕အရာမဟုတ္ပါဘူး ……….. ။
                                                                   သူ (သရက္)
                                                               Sunday, August 18, 2013

0 comments:

Post a Comment