အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Wednesday, August 7, 2013

ပုဂံကိုေရာက္ခဲ့တယ္-၂

2-I'Ve Ever Been in Bagan

0 comments:

Post a Comment