အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Sunday, August 4, 2013

ကိုယ့္သမိုင္းမို႔ မ႐ိုင္းေစခ်င္“ကိုယ့္သမိုင္းမို႔ မ႐ိုင္းေစခ်င္”
*****
တစ္ကိုင္းနားမို႔
အျငင္းမပြား
အခ်င္းမ်ားလိုဘူး။

ညီညြတ္ေရးေတြး
ေသြးခ်င္းေရးမို႔
မီးပင္လယ္ကူး ကူဦးမည္။

အမ်ိဳးကိုေတြး
ဘာသာေရးတြက္
ဆူးခင္းလမ္းလည္း ျဖတ္ဦးမည္။

ေလာကအေရး
ေျမွာ္ျမင္ေတြးလို႔
ေပ်ာ္ေပ်ာ္ႀကီးပဲ ေပးဆပ္မည္။
                                                            သူ (သရက္)
                                                            Friday, August 02, 2013

0 comments:

Post a Comment