အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Saturday, August 3, 2013

တစ္ေလာကလံုးကို ေအာက္က်ိဳ႕မယ္တစ္ေလာကလံုးကို ေအာက္က်ိဳ႕မယ္
۞۞۞۞۞
ဖိနပ္ေနာက္တို
ထမိန္တိုႏွင့္
အိမ္စဥ္လွည့္ေျပာင္း
ေခ်းငွားေတာင္းရ
ကိုယ့္အေရးထက္
ရင္ေသြးတြက္ပူ
ရွက္ေၾကာက္ထူလည္း
ႀကီးၿမဲေမတၱာ
မိခင္သာမို႔ ….. ။
                                    သူ (သရက္)

                                 Sunday, July 28, 2013

0 comments:

Post a Comment