အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Sunday, August 11, 2013

ပုဂံကိုေရာက္ခဲ့တယ္-၄

4-I'Ve Ever Been to Bagan

0 comments:

Post a Comment