အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Thursday, August 1, 2013

ဆ႒မေျမာက္ စာေပမွတ္တိုင္

စာစဥ္-၆
   
မွာၾကားရန္ စမိုင္း (Smile)၊ ဆင္မလိုက္အေ၀းေျပး၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္၊ ရန္ကုန္။ ဖုန္း ၀၉ ၇၃၀၃၉၆၅၆

0 comments:

Post a Comment