အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Friday, August 30, 2013

တာ၀န္“တာ၀န္”
۞۞۞۞۞

ခူးမယ့္သူက်ဲ
ပန္သူနည္းလည္း
႐ိုင္းပန္းသစၥာ
မပ်က္ပါဘူး ............. ။
                                              သူ (သရက္)
                                               ၁၆/ ၀၈/ ၂၀၁၃

Monday, August 19, 2013

ပုဂံကိုေရာက္ခဲ့တယ္ (E-BOOK စ-ဆံုး)

I'Ve Ever Been to Bagan (Revised, Enlarged and Complete Version)

Friday, August 16, 2013

ပုဂံကိုေရာက္ခဲ့တယ္-၆ (နိဂံုး)

6-I'Ve Ever Been to Bagan

Tuesday, August 13, 2013

ပုဂံကိုေရာက္ခဲ့တယ္-၅

5-I'Ve Ever Been to Bagan

Sunday, August 11, 2013

ပုဂံကိုေရာက္ခဲ့တယ္-၄

4-I'Ve Ever Been to Bagan

Friday, August 9, 2013

ပုဂံကိုေရာက္ခဲ့တယ္-၃

3-I'Ve Ever Been in Bagan

Wednesday, August 7, 2013

ပုဂံကိုေရာက္ခဲ့တယ္-၂

2-I'Ve Ever Been in Bagan

Monday, August 5, 2013

ပုဂံကိုေရာက္ခဲ့တယ္-၁

1-I'Ve Ever Been in Bagan

Sunday, August 4, 2013

ကိုယ့္သမိုင္းမို႔ မ႐ိုင္းေစခ်င္“ကိုယ့္သမိုင္းမို႔ မ႐ိုင္းေစခ်င္”
*****
တစ္ကိုင္းနားမို႔
အျငင္းမပြား
အခ်င္းမ်ားလိုဘူး။

ညီညြတ္ေရးေတြး
ေသြးခ်င္းေရးမို႔
မီးပင္လယ္ကူး ကူဦးမည္။

အမ်ိဳးကိုေတြး
ဘာသာေရးတြက္
ဆူးခင္းလမ္းလည္း ျဖတ္ဦးမည္။

ေလာကအေရး
ေျမွာ္ျမင္ေတြးလို႔
ေပ်ာ္ေပ်ာ္ႀကီးပဲ ေပးဆပ္မည္။
                                                            သူ (သရက္)
                                                            Friday, August 02, 2013

Saturday, August 3, 2013

တစ္ေလာကလံုးကို ေအာက္က်ိဳ႕မယ္တစ္ေလာကလံုးကို ေအာက္က်ိဳ႕မယ္
۞۞۞۞۞
ဖိနပ္ေနာက္တို
ထမိန္တိုႏွင့္
အိမ္စဥ္လွည့္ေျပာင္း
ေခ်းငွားေတာင္းရ
ကိုယ့္အေရးထက္
ရင္ေသြးတြက္ပူ
ရွက္ေၾကာက္ထူလည္း
ႀကီးၿမဲေမတၱာ
မိခင္သာမို႔ ….. ။
                                    သူ (သရက္)

                                 Sunday, July 28, 2013

Friday, August 2, 2013

သန္းေခါင္ထက္နက္တဲ့ညမ်ား“သန္းေခါင္ထက္နက္တဲ့ညမ်ား”
@@@@@
မငိုရဘဲ
ငါ့မ်က္ရည္ေတြစို
ဒီးဒီးလည္းယိုေပါ့
ငါ့ရြာႀကီးဟာ
သုႆန္တစျပင္လို
မွင္သက္မႈေတြနဲ႔
အေၾကာက္တရားေတြႀကီးစိုးေနၿပီ
ၿခံစည္း႐ိုးယဲ့ယဲ့နဲ႔
ေတာေခြးအူသံ ေသာေသာညံဆူ
ငါ့ရင္ေတြပူလွၿပီ
အားကိုးရမလား
ငါတို႔ေကၽြးထားတဲ့ေခြးေတြ
ဘယ္ေသာင္ျပင္ေလ
ဘယ္ျပာပံုေကြး
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႔ေမြးမိတဲ့
ေစတနာေတြကိုသံသယပြား
အိပ္ေရးပ်က္ေပမယ့္
လိပ္ျပာစင္သလို
ေခြးေဟာင္သံေၾကာင့္ပဲ
ငါတို႔လည္း ထ,ၿပီးၾကည့္ရေတာ့မယ္……….။
                                                                       သူ (သရက္)
                                                                     Saturday, December 01, 2012

Thursday, August 1, 2013

ဆ႒မေျမာက္ စာေပမွတ္တိုင္

စာစဥ္-၆
   
မွာၾကားရန္ စမိုင္း (Smile)၊ ဆင္မလိုက္အေ၀းေျပး၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္၊ ရန္ကုန္။ ဖုန္း ၀၉ ၇၃၀၃၉၆၅၆