အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Wednesday, July 3, 2013

“ေၾသာ္ ....... ေလာက -”“ေၾသာ္ ....... ေလာက -”
 
စာေတြေရးၿပီး စာမဖတ္ၾကဘူး။
ထမင္းစားၿပီး ထမင္းမရွာၾကဘူး။
အိမ္မွာေနၿပီး အိမ္မေစာက္ၾကဘူး။
လမ္းသြားၿပီး လမ္းမေဖာက္ၾကဘူး။
လူဆိုၿပီး အသိဥာဏ္မရွိၾကဘူး။
ဒီေတာ့ ......
မ်က္စိပါၿပီး မျမင္ၾကားဘူး။
နားပါၿပီး မၾကားၾကဘူး။
လက္ပါၿပီး က်ိဳးေနတယ္။
ေျခပါၿပီး စြန္႔ေနတယ္။
ဒီလိုနဲ႔ .......
ပိုင္ဆိုင္တာေျပာၿပီး က်ဴးေက်ာ္ေနၾကတယ္။
အ၀တ္ ၀တ္ၿပီး အရွက္မဲ့ေနတယ္။
ဟန္ေရးျပၿပီး အသက္မဲ့ေနတယ္။
ပညာတတ္ဆိုၿပီး အသိဥာဏ္မဲ့ေနတယ္။
ေလာကဟာ အသက္ငင္ေနတယ္။
                                                           သူ (သရက္)
                                                           ၀၃-၀၇-၂၀၁၃

0 comments:

Post a Comment