အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Tuesday, July 23, 2013

ေျမႀကီးရဲ႕ လာရာနဲ႔ လားရာေျမႀကီးရဲ႕လာရာနဲ႔ လားရာ

۞۞۞۞۞

လက္ခုပ္သံေတြ
အစကတည္းက မၾကားရတာ
အခုၾကားရလည္း မထူးဘူး
တိုးလာလည္း မေျပာင္းလဲဘူး
လက္ခုပ္သံေတြ
စဲလည္း ၀မ္းမနည္းဘူး
တိတ္သြားမွာကိုလည္း မပူပန္ဘူး
ငါဟာ အခုထိ ေျမႀကီးေပၚမွာ ရပ္ေနဆဲပဲ။
                                                                       သူ (သရက္)
                                                                      Monday, July 22, 2013

0 comments:

Post a Comment