အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Monday, July 22, 2013

မွတပါး“ …… မွတပါး”

۞۞۞۞۞

က်န္ခဲ့တဲ့ေျခရာေတြဟာ
ခ်န္ခဲ့တဲ့ ေျခရာေတြ မဟုတ္ေတာ့
သိမ္းဆည္းဖို႔ သတိမရခဲ့ဘူး။
တစ္ခါတရံေတာ့လည္း
ျပန္ေကာက္လို႔ မရတဲ့ အတိတ္ေတြကို ျပန္ေကာက္ရင္း
မလံုမၿခံဳ သိမ္းထားဖို႔ စဥ္းစားမိျပန္တယ္။
မစြန္႔ပစ္ခဲ့မိတဲ့ အမိႈက္ေတြကိုၾကည့္ရင္း
ေနာင္တေတြ ခါခါရ
ၾကည့္ရင္းတန္းလန္းနဲ႔ပဲ အမႈိက္ေတာင္းဟာ ေဖာင္းလာတယ္။
တစ္ေန႔ ………
အဲဒီေန႔မွာ တို႔ေရာက္လာတယ္
သူတို႔ေျပာသလိုဆို
ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းေတြနဲ႔ေပါ့။
အဲဒီတစ္ေန႔လိုပဲ
ျပန္ရဦးမယ္
သူတို႔ေျပာခဲ့သလို
ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းေတြနဲ႔ပဲလား
မီးစာခမ္းေတာ့မယ့္ မီးေတာက္လိုလား
သစ္ပင္ကို စြန္႔သြားတဲ့ ငွက္ငယ္ရယ္
ၿပီးေတာ့ ရြက္၀ါရယ္ေလ
အရာအားလံုး ခပ္၀ါး၀ါးထင့္။
အင္း …….
လာခဲ့ၾကသလို ျပန္ရမွာလည္း အေသခ်ာပဲ
ဗလာနဲ႔ လာေပမယ့္
ျပန္စရာအတြက္ေတာ့
တစ္သက္တာရွာႀကံမိခဲ့ၾကၿပီမို႔
တစ္ခုခုေတာ့ ပါမွာေသခ်ာတယ္
သံုးမရတဲ့အမႈိက္ေတြလား
ျမင္ရာ ျမင့္ရာ တင့္လာမယ့္ ရတနာေတြလား ….. ။
                                                                                သူ (သရက္)
                                                                                Friday, July 19, 2013

0 comments:

Post a Comment