အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Sunday, July 21, 2013

လေရာင္ေကာက္တဲ့ ေတာင္းေပါက္



“လေရာင္ေကာက္တဲ့ ေတာင္းေပါက္”

ေမတၱာေပမယ့္
သံစဥ္ခ်ိဳ႕တဲ့လို႔
ခါးသဲ့သဲ့။
အၾကင္နာေတြတဲ့
ပညာေတြမဲ့လို႔
အဆိပ္ဆူးထက္
ပ်ားရည္စက္။
ပညာေကာင္းေပမယ့္
အက်င့္ေဗြေဖာက္
စာေတာင္းေမွာက္။
ေၾသာ္ ….
“အေျပာမတတ္
ဆဲရာေရာက္
ခ်ီးမြမ္းမတတ္
ကဲ့ရဲ႕ေရာက္”ဆို မလား။
                                             သူ (သရက္)
                                          Sunday, July 14, 2013

0 comments:

Post a Comment