အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Saturday, July 20, 2013

မင္းျမင္တဲ့အလွကို သူျမင္လည္းလွ ငါျမင္လည္း လွေစဖို႔“မင္းျမင္တဲ့အလွကို သူျမင္လည္းလွ ငါျမင္လည္း လွေစဖို႔
**************************************

လူတိုင္းမွာ ရင္ဖြင့္စရာေတြရွိေပမယ့္ မသင့္ေတာ္လို႔ ၿမိဳ႕သိပ္ေနၾကရတယ္။
ဒါကိုပဲ .........အခြင့္ေရး ခ်ိဳးေဖာက္တယ္လို႔ ေျပာခ်င္ၾကတာလား။
လူတိုင္းမွာ ေျပာခ်င္တာေတြႀကိတ္မွိတ္ ေျပာသင့္တာေတြကိုသာ အမ်ားမႀကိဳက္လည္း ေျပာသင့္လို႔ ေျပာေပးေနရတယ္။
ဒါကိုပဲ .........အခြင့္ေရး ခ်ိဳးေဖာက္တယ္လို႔ ေျပာခ်င္ၾကတာလား။
လူတိုင္းမွာ လုပ္ခ်င္တာေတြ ေခၽြးသိပ္ၿပီး မလုပ္ခ်င္တာေတြျဖစ္ေပမဲ့ လုပ္သင့္လို႔ လုပ္ေနၾကရတယ္။
ဒါကိုပဲ .......အခြင့္ေရး ခ်ိဳးေဖာက္တယ္လို႔ ေျပာခ်င္တာလား။
အဲဒီလို (............) ကြက္လပ္ထားတာကို ........အခြင့္ေရး ခ်ိဳးေဖာက္တယ္လို႔ ေျပာခ်င္ၾကတာလား။
ေလာကကို အေႏွာက္ယွက္မေပးသေရြ႕
ေလာကကို မဖ်က္စီးသေရြ႕
အမွန္တရားကို သစၥာမေဖာက္သေရြ႕
စစ္မွန္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို မ်က္ကြယ္မျပဳသေရြ႕
ကဲြလဲြမႈတိုင္းဟာ
ျခားနားမႈတိုင္းဟာ
အနိမ့္ အျမင့္တိုင္းဟာ
အေရာင္ေသြးစံုလင္စြာနဲ႔
ေလာကကို အလွဆင္ေနမွာပါ။
မင္း ငါ သူ မတူရွိေနတာကိုက
ၿပီးျပည့္စံုတဲ့ အလွတစ္ခုပါ။
အေတြးတစ္ခုတိုင္းဟာ
အေျပာတစ္ခြန္းတိုင္းဟာ
ေျခတစ္လွမ္းတိုင္းဟာ
ကမၻာတစ္ခု ျခားမသြားဘူးဆိုရင္
အျမင္ေတြကဲြမသြားဘူးဆိုရင္
ႏွစ္လံုးသားတစ္ျခမ္း ကဲြမသြားဘူးဆိုရင္
ပါးစပ္ျပည့္႐ံု ဟန္ေဆာင္ေျပာေျပာ
ရင္ထဲကပဲ ဆိုဆုိ
အမွန္တကယ္လိုနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို
မေတာင္းလည္းရ ေတာင္းလည္းရေနမွာပါ။
ေလာကကိုအလွဆင္ဖို႔
ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ လူတိုင္းရင္ဖို႔
အနီးဆံုးက စ,ရမယ္
တေျဖးေျဖးနဲ႔ ေ၀းႏိုင္သမွ် ေ၀းေအာင္
က်ယ္ႏိုင္သမွ် က်ယ္ေအာင္ေပါ့။
ကဲ ..............
လုပ္ႏိုင္သမွ်နဲ႔ပဲ စ, ၾကတာေပါ့။
                                                                  အရွင္ဥတၱမာနႏၵ (ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္)

                                                                  Thursday, July 11, 2013

0 comments:

Post a Comment