အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Friday, July 19, 2013

၇-ရက္တရားစခန္း မွတ္တမ္း၂၀၁၃-ခုႏွစ္
ခ်မ္းျမဂုဏ္ရည္ မဟာစည္သာသနာ့ရိပ္သာ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ ၇-ရက္တရားစခန္း
ရွစ္မ်က္ႏွာ ပရိယတၱိ စာသင္တိုက္
သရက္ၿမိဳ႕၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး
*****
(တရားစခန္းသိမ္းပဲြ နာယကဆရာေတာ္မ်ား၊ ကမၼ႒ာနစရိယဆရာေတာ္ႏွင့္ ဓမၼကထိက ဆရာေတာ္မ်ား အမွတ္တရ။)


  
 0 comments:

Post a Comment