အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Thursday, July 18, 2013

ယဥ္ေက်းလိမၼာ သင္တန္း မွတ္တမ္း-၅

၂၀၁၃-ခုႏွစ္
စတုတၳအႀကိမ္ - ေႏြရာသီ ယဥ္ေက်းလိမၼာႏွင့္ အဂၤလိပ္စာ သင္တန္း
ရွစ္မ်က္ႏွာ ပရိယတၱိ စာသင္တိုက္
သရက္ၿမိဳ႕၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး
ယဥ္ေက်းလိမၼာသင္တန္း သင္တန္းဆင္း ေအာင္ပဲြႏွင့္ ကပဲြ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံုမ်ား

0 comments:

Post a Comment