အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Wednesday, July 17, 2013

ယဥ္ေက်းလိမၼာ သင္တန္း မွတ္တမ္း-၄၂၀၁၃-ခုႏွစ္
စတုတၳအႀကိမ္ - ေႏြရာသီ ယဥ္ေက်းလိမၼာႏွင့္ အဂၤလိပ္စာ သင္တန္း
ရွစ္မ်က္ႏွာ ပရိယတၱိ စာသင္တိုက္
သရက္ၿမိဳ႕၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး
ယဥ္ေက်းလိမၼာသင္တန္း အတန္းစံု (အေျခခံ-၁/၂၊ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္း) သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္ ဂုဏ္ျပဳေပးအပ္ပဲြႏွင့္ အတန္းစံု ထူးခၽြန္ဆု အထူးဂုဏ္ျပဳ ေပးအပ္ပဲြ အခမ္းအနား မွတ္တမ္းပံုရိပ္မ်ား။


0 comments:

Post a Comment