အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Tuesday, July 16, 2013

ယဥ္ေက်းလိမၼာ သင္တန္း မွတ္တမ္း-၃

၂၀၁၃-ခုႏွစ္
စတုတၳအႀကိမ္ - ေႏြရာသီ ယဥ္ေက်းလိမၼာႏွင့္ အဂၤလိပ္စာ သင္တန္း
ရွစ္မ်က္ႏွာ ပရိယတၱိ စာသင္တိုက္
သရက္ၿမိဳ႕၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး
အတန္းစံု (အေျခခံ-၁/၂၊ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္း) စာေမးပဲြ ေျဖဆိုမႈ ပံုရိပ္မ်ား

0 comments:

Post a Comment