အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Thursday, July 11, 2013

တန္ျပန္ အတၱ“တန္ျပန္ အတၱ”

အတၱကို စားသံုးဖူးလို႔
အခါးတံုးႀကီးလို႔ ငါသိတယ္
အတၱရဲ႕တစ္ဘက္
ဆန္႔က်င္ဘက္ဟာ
အခ်ိဳျဖစ္မယ္လို႔
မွန္းဆလို႔ ငါသိတယ္
ခါးသက္သက္ဟာ
အမွားနက္နက္သာျဖစ္ေတာ့
႐ုန္းထြက္ရင္းနဲ႔ နစ္ေနတယ္
ငါ့ကုိ ငါကပဲ ဆဲြခ်
ငါကိုယ္တိုင္ပဲ တြန္းတင္
အတၱျပင္ဟာလည္း
၀ဲလွည့္ရင္း က်ယ္လာတယ္။
ငါေရွာင္ရင္း ငါနဲ႔ၿငိ
ငါသိ ငါရွိ
ငါ ငါ ၿငိေနသေရြ႕
ငါပိေနအံုးမွာပါပဲေလ။           
                                                                          အရွင္ဥတၱမာနႏၵ (ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္)
                                                                           Wednesday, July 10, 2013

0 comments:

Post a Comment