အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Saturday, June 29, 2013

ယဥ္ေက်းလိမၼာ သင္တန္း မွတ္တမ္း-၁

၂၀၁၃-ခုႏွစ္
စတုတၳအႀကိမ္ - ေႏြရာသီ ယဥ္ေက်းလိမၼာႏွင့္ အဂၤလိပ္စာ သင္တန္း
ရွစ္မ်က္ႏွာ ပရိယတၱိ စာသင္တိုက္
သရက္ၿမိဳ႕၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး
(ဖြင့္ပဲြအခမ္းနား၊ စာသင္မႈပံုရိပ္မ်ား၊ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ စာသင္ေဆာင္မ်ား)
ဤသင္တန္းတြင္ ၿမိဳ႕ေပၚရကပ္ကြက္မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕အနီးတ၀ိုက္ ေက်းရြာမ်ားမွ အေျခခံပညာ မူလတန္း၊ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္းေက်ာင္းသားမ်ား၊ တကၠသိုလ္ႏွင့္ ဘဲြ႕ရေက်ာင္းသား တက္ေရာက္ၾကသည္။ ေက်ာင္းသားဦးေရ စုစုေပါင္း ၃၅၀-ေက်ာ္ရွိသည္။ ဆရာမ်ားအျဖစ္ ရဟန္းေတာ္ ၈-ပါးႏွင့္ ဆရာ/ဆရာမ ၆-ေယာက္တို႔က သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးခဲ့သည္။

0 comments:

Post a Comment