အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Saturday, June 22, 2013

ကုသိုလ္ေတာ္ မွတ္တမ္း-၁အရွင္ဥတၱမာနႏၵ (ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္)၏ လွဴဒါန္းမႈစာရင္း (၂၀၁၂/၁၃)

၁။ ပညာေရးရံပံုေငြ (ဒုတိယအႀကိမ္) ထပ္မံ မ,တည္ လွဴဒါန္းေငြ                           ၂၀၀,၀၀၀ိ။
၂။ Note-book အလွဴ                                                                              ၁၄၀,၀၀၀ိ။
၃။ ေက်ာင္းသံုးစာအုပ္ႏွင့္စာေရးႀကိယာ (ပ-အႀကိမ္)                                           ၁၂,၀၀၀ိ။
၄။                                           (ဒု-အႀကိမ္)                                            ၄၇,၃၀၀ိ။
၅။ လက္ကမ္းစာေစာင္အလွဴ                                                                       ၇၅,၀၀၀ိ။
၆။ တရားဆိုင္ရာစာအုပ္အလွဴ                                                                    ၃၇၀,၀၀၀ိ။
၇။ သင္ၾကားေထာက္ကူျပဳ စီဒီခ်ပ္အလွဴ                                                         ၃၉,၅၀၀ိ။
၈။ ေက်းရြာဖြင့္ၿဖိဳးေရးအလွဴ (ပ-ဒု)                                                                ၅၀,၀၀၀။
၉။ ေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ရန္အလွဴ                                                               ၁၀၀,၀၀၀ိ။
၁၀။ ေဆးႏွင့္ အေထြေထြအလွဴ                                                                  ၁၂၀,၀၀၀ိ။
၁၁။ ရဟန္းမယ္ေတာ္ႀကီးအတြက္ ဓမၼပူဇာ အလွဴ                                            ၂၀၀,၀၀၀ိ။
၁၂။ မယ္ေတာ္ႀကီးအတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အေထြေထြအလွဴ                             ၃၅၀,၀၀၀ိ။
၁၃။ ဆြမ္းဆက္ကပ္ျခင္းအလွဴ                                                                     ၇၅,၀၀၀။
                             စုစုေပါင္း                                                              ၁,၇၇၈,၈၀၀ိ။
(တစ္ဆယ့္ခုႏွစ္သိန္း ခုႏွစ္ေသာင္း ခုႏွစ္ေထာင္ ရွစ္ရာက်ပ္)။
မွတ္ခ်က္။       ။ ပညာေရးရံပံုေငြအတြက္ ၂၀၁၁-ခုႏွစ္တြင္ မတည္အလွဴေငြ သံုးသိန္းက်ပ္ကို လွဴဒါန္းခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။
*****

ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ သံေ၀ဂလကၤာမ်ား
အလွဴေပး အလွဴခံ ႐ုပ္နဲ႔နာမ္
လွဴဖြယ္၀တၳဳ ႐ုပ္အစု
ဘာတစ္ခုမွ် မၿမဲပါတကား ….. အနိစၥတရား။
ဘာတစ္ခုမွ် မခ်မ္းသာပါတကား ….. ဒုကၡတရား။
ဘာတစ္ခုမွ် အစိုးမရပါတကား ….. အနတၱတရား။
*****
႐ုပ္-နာမ္ ဓမၼ၊ သခၤ ါရတို႔
ခဏျဖစ္လ်က္၊ ခဏပ်က္၏။
ျဖစ္-ပ်က္ ႏွစ္တန္၊ ႏွိပ္စက္ဒဏ္ျဖင့္
တစ္ရံမစဲ၊ လြန္ဆင္းရဲ၏။
ခိုင္-ၿမဲ-ေက်ာမာ၊ ႏွစ္မပါဘူး
ပညာစကၡဳ၊ ေျမွာ္ေထာက္႐ႈလ်င္
သူ႔သဘာ၀၊ အနိစၥႏွင့္
ဒုကၡ-နတၱာ၊ မွန္လွစြာ၏။
ငါ ငါ့ဥစၥာ၊ ငါ့လိပ္ျပာတို႔
ဘာတစ္ခုမွ်၊ မဟုတ္ၾကကုန္
အနိစၥသက္သက္ခ်ည္းပါတကား။
ဒုကၡသက္သက္ခ်ည္းပါတကား။
အနတၱသက္သက္ခ်ည္းပါတကား။
*****
ဆုေတာင္း အမွ်ေ၀
ဤသို႔ျပဳရ၊ ျမတ္ပုညေၾကာင့္၊ ခ်မ္းျမေအးၾကည္၊ ေဘးမဲ့မည္သည္၊ ေရႊျပည္ထုတ္ေျခာက္၊ လမ္း မေကာက္ဘဲ၊ ေရာက္ရပါလို၊ ေတာင္းဆုဆို၏။
ထိုထိုဘဝ၊ က်င္လည္ရလည္း၊ ဒုကၡေဘးဒဏ္၊ ရန္မာန္အေပါင္း၊ မေကာင္းဟူသမွ်၊ မေတြ႕ရဘဲ၊ သဗၺဣစာၦ၊ မဂၤလာကို၊ ရြယ္ကာတတိုင္း၊ ရေစေသာ္၀္။
ယေန႔ယခု၊ ျပဳျပဳသမွ်၊ ျမတ္ဘာဂကို၊ မိဘဆရာ၊ မ်ိဳးသဟာႏွင့္၊ ကိုယ္မွာေစာင့္ၾကပ္၊ ကိုယ္ေစာင့္ နတ္က၊ အရင္းစ၍၊ ရိွသမွ်လံုးစံု၊ ဘံုသံုးဆယ့္တစ္၊ ျဖစ္ျဖစ္သမွ်၊ ေဝေနယ်တို႔၊ ရၾကပါေစ၊ ေပးငွေဝသည္၊ မ်ားေတြ သာဓုေခၚေစေသာ္၀္ ……. အမွ် …..အမွ် …..အမွ် ……. ယူေတာ္မူၾကပါကုန္ေလာ့။
                                            သာဓု…သာဓု….သာဓု။
                           
Saturday, June 15, 2013

0 comments:

Post a Comment