အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Monday, June 3, 2013

လက္ကမ္းစာစဥ္-၁


***ဓမၼဒါနျပဳလုပ္လိုသူမ်ား ဆက္သြယ္မွာၾကားရန္-
SMILE (စမိုင္း) ဆင္မလိုက္အေ၀းေျပးမွတ္တိုင္၊ ဆက္မလိုက္၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္၊ ရန္ကုန္။ ဖုန္း- ၀၉၇၃၀၃၉၆၅၆

0 comments:

Post a Comment