အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Wednesday, May 8, 2013

ပုဂံတမ္းခ်င္းပုဂံတမ္းခ်င္း

ပုဂံေရ…….
ကမၻာ့အလယ္မွာ၀င့္ထယ္
မင္းအတြက္ေၾကာင့္ တို႔လည္းလူရာ၀င္ခဲ့တယ္။
ဒါေပမယ့္
ဆႏၵနဲ႔ဘ၀
ထပ္တူမက်သမွ်
ဘ၀အေရးကိုပဲ ဆႏၵမဲေပးခဲ့ရသူမို႔
ဆို႐ိုးကိုဆန္႔က်င္
ငါနဲ႔ေတာ့ သူစိမ္းျပင္ျပင္ေပါ့။
ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္
ပုဂံရင္ခြင္
ခိုလံႈခ်င္စိတ္
ရိပ္ရိပ္မွမျပယ္
လာျဖစ္ေအာင္လာခဲ့မယ္ေနာ္…………။
သူ (သရက္)
       Thursday, May 09, 2013

0 comments:

Post a Comment