အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Monday, May 6, 2013

အမွတ္တရ ဓမၼဒူတခရီးစဥ္

ဇာတိေျမ ဓမၼဒူတခရီးစဥ္ (၂၀၁၃)


0 comments:

Post a Comment