အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Tuesday, February 5, 2013

ေလွ်ာက္ရမယ့္လမ္း ေဖာက္ရမယ့္လမ္းေလွ်ာက္ရမယ့္လမ္း ေဖာက္ရမယ့္လမ္း
@@@@@
အခ်ိန္္ရစ္ငင္
ဘ၀တြက္ျပင္ဆင္
ေလာကတြက္ႏွင္ရင္း
အိမ္ျပန္ခ်ိန္ေတာင္ ျမင္ခဲ့ၿပီ…..။
ေဆာင္းကုန္ေႏြဦး
သာယာတဲ့ဒီအကူးမွာ
ရွင္ေတာ္ျမတ္ျပည္ၾကြ
ဥာတကာႏွလံုးလွခဲ့ၿပီ….။
မဇၥ်ိမလမ္း
ေျဖာင့္ေျဖာင့္လွမ္းျပ
မ်ိဳးဆက္ေကာင္းပီသၾကဖို႔
လုပ္ရပ္ေတြနဲ႔ သင္ျပခဲ့ၿပီ.…။
သာယာေျဖာင့္ျဖဴး
ေပါင္းကူးရေအာင္
မင္းႏွင့္ငါပါ
သူပါမက်န္
တာ၀န္ရွိရွိ
၀တၱရားသိဖို႔လိုၿပီ…………..။
                                                သူ (သရက္)
                                              Tuesday, January 29, 2013

0 comments:

Post a Comment