အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Saturday, January 5, 2013

ဤသို႔ဆိုေသာ္ မသင့္ေတာ္ေလာ

ဤသို႔ဆိုေသာ္ မသင့္ေတာ္ေလာ

၀တၳဳ-ကာမ
ကိေလသမည္
ထိုထိုဤကို
တြယ္တာမခ်စ္
မတပ္မက္ဘဲ
အမ်ိဳးဘာသာ
သာသနာႏွင့္
ေလာကေကာင္းက်ိဳး
စည္ပင္ၿဖိဳးေအာင္
စိတ္ထားျဖဴစင္
ဥာဏ္ႏွင့္ယွဥ္ၿပီး
ေထရ္-ရွင္ႀကိဳးစား
ျပဳမူျငားေသာ္
မေနာေျဖာင့္မွန္
စကားတန္၍
လုပ္ရပ္အျပန္
ကံသံုးတန္ျဖင့္
ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္
စဥ္သံုးအပ္၏။
                                             အရွင္ဥတၱမာနႏၵ (ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္)
                                          Saturday, January 05, 2013

0 comments:

Post a Comment