အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Thursday, January 3, 2013

စြယ္ေတာ္တစ္လႊာ ေလႏွင္ရာ“စြယ္ေတာ္တစ္လႊာ ေလႏွင္ရာ”

တစ္ခါတစ္ခါ ဘ၀နဲ႔ခ်ီစကားေျပာ
ရသေတြ ပိုပီမလားေဇာနဲ႔
ကိုယ့္ခံစားခ်က္ေတြကို
အေတာနဲ႔စမိ။
ခဲြခြာသူေရာ က်န္ခဲ့သူပါ
မေျဖသာတဲ့ ေ၀ဒနာေတြကိုသိမ္းဆည္း
ေတြ႕ဆံုမႈရဲ႕ရလာဒ္ႀကီးလို႔
ေၾကကြဲရင္း ေက်နပ္ေနမိ။
ပင္လယ္က်ယ္ရာ လမင္းသာတာေဆြး
ေတာင္ျပာေတြေငးရင္း
ဒိုင္ယာယီေတြကိုယ္စီဖြင့္
လြမ္းသေကၤတ မ်က္ရည္က်တိုင္းေတးမွတ္
ခံစားခ်က္တူသူေတြ ဖတ္လိမ့္မယ္။
                                                           သူ (သရက္)
                                                            Tuesday, January 01, 2013

0 comments:

Post a Comment