အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Tuesday, January 1, 2013

သိမွ သိမယ္ေလ“သိမွ သိမယ္ေလ”
ႏွစ္ဦး…..ႏွစ္ဦးနဲ႔
အသစ္ေတာ့ကူးျပန္ၿပီ
ျဖစ္တည္တာေတြမၿမဲ
အသစ္မည္တာေတြ အလဲြလဲြေပါ့။
အေဟာင္းကိုႏႈတ္ဆက္
ခါးသက္သက္လည္းပါ
ခ်ိဳျမသာယာနဲ႔
ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ သြားေပဦးေတာ့။
ရင္တမမနဲ႔
ေန႔ရက္ေတြကို သေႏၶတည္
မနက္ဖန္ဆိုသည္မွာ
ေရေပၚဆဲြခ် ပန္းခ်ီကားသာမွ်။
ပစၥဳပၸန္ပဲရွိတယ္တဲ့
ၿပီးခဲ့တာ ျဖစ္လာမွာဆိုတာ စိတ္ကူး
တို႔ပိုင္တာလက္ရွိအခ်ိန္
အဲဒီအခ်ိန္ဟာ တို႔ပဲေလ။
                                               သူ (သရက္)
                                           Tuesday, January 01, 2013

0 comments:

Post a Comment