အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Friday, December 28, 2012

ဒီေနရာမွလဲြရင္

“ဒီေနရာမွလဲြရင္”
**********
အေတြးေတြ ႏြမ္းလ်လ်
ငွားပါရေစဆိုမိေတာ့
အဲဒါမွဒုကၡပဲ
အေတြးေတြ ငါနဲ႔ပါမလာခဲ့ဘူး
အိမ္မွာ က်န္ခဲ့ၿပီ….တဲ့။
ဒီလိုနဲ႔ တစ္ေယာက္ေျပာင္း
အကူညီေတာင္းမိ
ငါ့အေတြးေတြ ခရီးထြက္ေနတယ္ဆိုပဲ။
မေန႔က အိပ္မက္
မနက္ဖန္ စိတ္ကူး
အခုသာ ငါဆိုင္
ငါပိုင္လုိ႔လည္း ေျပာခ်င္ေျပာၾကပါေစေလ….။
                                                      သူ (သရက္)
                                                     Monday, October 15, 2012

0 comments:

Post a Comment