အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Friday, December 28, 2012

ဒီေနရာမွလဲြရင္

“ဒီေနရာမွလဲြရင္”
**********
အေတြးေတြ ႏြမ္းလ်လ်
ငွားပါရေစဆိုမိေတာ့
အဲဒါမွဒုကၡပဲ
အေတြးေတြ ငါနဲ႔ပါမလာခဲ့ဘူး
အိမ္မွာ က်န္ခဲ့ၿပီ….တဲ့။
ဒီလိုနဲ႔ တစ္ေယာက္ေျပာင္း
အကူညီေတာင္းမိ
ငါ့အေတြးေတြ ခရီးထြက္ေနတယ္ဆိုပဲ။
မေန႔က အိပ္မက္
မနက္ဖန္ စိတ္ကူး
အခုသာ ငါဆိုင္
ငါပိုင္လုိ႔လည္း ေျပာခ်င္ေျပာၾကပါေစေလ….။
                                                      သူ (သရက္)
                                                     Monday, October 15, 2012

Saturday, December 1, 2012

သီရိလကၤာ ႀတိဂံယဥ္ေက်းမႈဇုန္