အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Monday, November 26, 2012

အမွတ္တရပံုရိပ္မ်ား-၃

“လကၤာတမန္”ႏွစ္ပတ္လည္မဂၢဇင္းႀကီးတြင္ 
၃-ႏွစ္ဆက္တိုက္ အယ္ဒီတာတစ္ပါးအျဖစ္ တာ၀န္ယူခဲ့စဥ္
သူငယ္ခ်င္းအယ္ဒီတာမ်ားႏွင့္ အမွတ္တရ (၂၀၁၂/၁၃)
(၀ဲမွယာ) အရွင္၀ိမလာလကၤာရ (လကၤာအရွင္)၊ အရွင္ဥတၱမသာရ (PDO)၊ အရွင္၀ိသာရဒ (ရမၼာ၀တီ)၊ အရွင္မာနိတ (ၿမိဳင္)၊ အရွင္ဥတၱမာနႏၵ (ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္)၊ အရွင္၀ိစိတၱာလကၤာရ (ဘုတလင္) 
 

0 comments:

Post a Comment