အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Friday, November 2, 2012

ေခတ္သစ္ ဟင္းခ်က္နည္း


ေခတ္သစ္ဟင္းခ်က္နည္း

“ကိုယ့္လူေရ ဟင္းကေပါ့ေနတယ္”
“ဆားခပ္လိုက္ကြာ”
“အာ…..ဟင္းက ငန္သြားၿပီ”
“ဟုတ္လား၊ ေရျဖည့္လိုက္ေလ”
“…………………………”
“………………………..”
@#$%^&&*@!...ppp
“ကိုယ့္လူေရ ဟင္းအိုက ေရျပည့္သြားၿပီ”
“အင္း…….၊ ဒါဆို သြန္ပစ္လိုက္ေတာ့”
                                                                               Friday, November 02, 2012

0 comments:

Post a Comment