အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Sunday, October 28, 2012

ေရကိုသား၍ မျပတ္ၿပီ


“ေရကိုသား၍ မျပတ္ၿပီ”

တရားအရိပ္
ဆိတ္သက္ၿငိမ့္ေပ်ာ္
ေတာ္ရာမွာေန
ေမွ်ာ္ပါေလနဲ႔
တံခါးေတြပိတ္
နားေတြအိပ္ၿပီ
စက္၀န္းတစ္ပတ္
ခိုက္ေတြ႔တန္႔မိ
ပူမခ်ိၿပီ
၀န္ကိုယ္စီမို႔။
                                                               အရွင္ဥတၱမာနႏၵ (ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္)
                                                              Saturday, October 27, 2012

0 comments:

Post a Comment