အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Friday, October 26, 2012

လိပ္ျပာကူးဖို႔ တံတားမရွိဘူးကြယ္


“လိပ္ျပာကူးဖို႔ တံတားမရွိဘူးကြယ္”

ငါ့ရဲ႕မာနခ်ိဳးဖို႔ မင္းေရာက္လာတာလား
ျပန္ပါေတာ့လားကြယ္
မင္း….ေမာေနပါ့မယ္
မင္းနဲ႔ ဆံုကတည္းက
ငါ့မာနေတြ အရည္ေပ်ာ္
ပင္လယ္ေတာင္ ေအာ္ျမည္ေနၿပီ
မင္းကို စတင္ႏႈတ္ဆက္ဖို႔
ငါ့ရဲ႕ အားနည္းခ်က္ေတြဟာ ေဆးကုန္ေနၿပီ
မင္းဆီက ဘာမွ ေတာင္းဆိုခြင့္မရွိသူပါ
ငါ့မွာလည္း ေပးစရာမရွိဘူးေလ
မင္းအတြက္ ပဲြၾကည့္သူ သက္သက္မို႔
တိမ္ေတြလို စီးဆင္း
ေလႏွင္ရာလြင့္ရင္း
မင္းရဲ႕ကိုယ္ေငြ႕ေတြကို သယ္ေဆာင္ခြင့္ရတဲ့
ေလေျပဘ၀ကိုမက္ေမာ
ငါ့ပိုင္ဆိုင္မႈ တခမ္းတနားႀကီးကို
သိမ္းပိုက္လိုက္ၿပီ…………….။           
                                                                 သူ (သရက္)
                                                             Saturday, October 27, 2012

0 comments:

Post a Comment