အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Sunday, September 9, 2012

ရနံ႔သင္းျမ အဆင္းလွေစ


“ရနံ႔သင္းျမ အဆင္းလွေစ”

သက်ႏြယ္ဖြား
ေထရ္-ရွင္-မ်ားတို႔
သီလ-ပညာ
ခက္မျဖာ၍
တြန္းအားသဒၶါ
ေျဖာင့္စင္းပါေသာ္
ျပဳမူေျပာတိုင္း
ႀကံစည္တိုင္းသည္
ပြင့္လင္း-သာသနာ
သံုးရပ္႒ာ၌
တုႏိႈင္းမရ
က်ိဳးၿပီးရ၏။
သံုးသြယ္-ေစတနာ
႐ုိးေျဖာင့္စြာျဖင့္
ပစၥည္းေလးျဖာ
လို-အပ္ရာေတြး
ပညာေရွး႐ွဴ
ေထာက္ပံ့သူလည္း
သဒၶါပြားရ
လြန္ျမတ္လွ၏။
                                                                 အရွင္ဥတၱမာနႏၵ (ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္)
                                                             Wednesday, September 05, 2012

0 comments:

Post a Comment