အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Saturday, September 1, 2012

ဦးတည္ခ်က္အလဲြမ်ား


“ဦးတည္ခ်က္အလြဲမ်ား”

တို႔တစ္ေတြဟာ …
ဆႏၵေတြကို စားသံုးၿပီး
 ရွင္သန္ေနၾကသူခ်င္းမို႔
အရာရာကို ခြင့္လႊတ္ၿပီး
ေက်နပ္ၾကည္ျဖဴဖို႔
အဲဒီဆႏၵေတြကို
မ်ိဳးေစ့ထပ္ခ်စရာမလိုေတာ့ပါဘူး
ထာ၀ရရွင္သန္ေနၿပီး
ေ၀ဆာေနဆဲပါ။
တစ္ခါတစ္ရံမွာ
မေထြးမအန္ႏိုင္တဲ့
ဆႏၵေတြကို မ်ိဳသိပ္ခဲ့ဘူးပါရဲ႕
ဒါေပမယ့္
လိုအပ္ခ်က္ေတြနဲ႔ အထီးက်န္ဘ၀မယ္
မင္းဟာ
ငါ့အတြက္ အျဖည့္ခံမဟုတ္ပါဘူးကြယ္
ၾကင္သူမို႔ ၾကည္ျဖဴတယ္
ေပ်ာ္မယ္ဆို ထားရစ္ခဲ့ေလ …….။
                                                      သူ (သရက္)
                                                       Saturday, July 07, 2012

0 comments:

Post a Comment