အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Thursday, August 9, 2012

ႏွစ္ဘက္ျမတ္လွ ရဟန္းဘ၀


“ႏွစ္ဘက္ျမတ္လွ ရဟန္းဘ၀”

ရွက္-ေၾကာက္ ၀တ္႐ံု
ကုိယ္၌ၿခံဳၿပီး
ဓူရႏွစ္ျဖာ
ျဖည့္က်င့္ကာျဖင့္
သိကၡာသံုးပါး
က်င့္ျမတ္ပြားေသာ္
ေထရ္-ရွင္-ရဟန္း
အရဆန္း၏။
                                                           အရွင္ဥတၱမာနႏၵ (ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္)
                                                       Sunday, July 29, 2012

0 comments:

Post a Comment