အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Thursday, August 2, 2012

ျဖစ္ရာကပင္ အလွဆင္အံ့


ျဖစ္ရာကပင္ အလွဆင္အံ့

ေလာကတစ္ခြင္၊ အပ်ံသင္၍
ေတးခ်ိဳသီးက်ဴး၊ ေလာကမွဴးကို
တုန္႔ျပန္ေက်းဇူးဆပ္ပါ၏။

႐ိုးတံၿပိဳင္းၿပိဳင္း၊ ပင္ယံကိုင္းထက္
ပုရစ္ဖူးဆင္၊ သည္မိခင္ကို
တုန္႔ျပန္ေက်းဇူးဆပ္ပါ၏။

တိုင္းျခား-ျပည္-ရြာ၊ ပညာရွာရင္း
စာေပေရးသား၊ သူျပဳထားကို
တုန္႔ျပန္ေက်းဇူးဆပ္ပါ၏။
                                                                       အရွင္ဥတၱမာနႏၵ (ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္)
                                                                    Monday, June 04, 2012

0 comments:

Post a Comment