အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Saturday, August 18, 2012

သူ႔ကိုခ်ီးျမွင့္ ကိုယ္လည္းတင့္


“သူ႔ကိုခ်ီးျမွင့္ ကိုယ္လည္းတင့္”

ေရျမင့္ ၾကာျမင့္
တင့္ရႏွစ္ေထြ
ေလာကေနသို႔
သူငါတို႔မွာ
ကိုယ္ကေမတၱာ
စသင့္ပါ၍
သူျပဳဖူးေသာ္
တုန္႔လွည့္ေပ်ာ္၏။
ေမတၱာႏွလံုး
ကိုယ္ကသံုးလ်င္
သူျပဳေမတၱာ
မခံရာေလာ။
မ်က္မာန္ၿငိဳးေထြ
ကင္းပေစ၍
ေရႏွင့္ၾကာပန္း
ပမာမွန္းကာ
ကူးလူးေမတၱာ
ဆက္ဆံရာ၏။
အရွင္ဥတၱမာနႏၵ (ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္)
Saturday, August 18, 2012

0 comments:

Post a Comment