အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Sunday, August 12, 2012

အျမင္မွန္၍ အမွန္ေမြ႕ေစ


“အျမင္မွန္၍ အမွန္ေမြ႕ေစ”

ရွက္ေၾကာက္ကင္းေပ်ာက္
ကိုယ္က်င့္ေဖာက္ေသာ္
သိန္းသန္း၀တ္႐ံု
ကိုယ္၌ၿခံဳလည္း
မလံုအဂၤါ
ဟင္းလင္းသာတည္း။

စိတ္ရင္းမေကာင္း
အသိေခါင္းေသာ္
ဘဲြ႕ေပါင္းေထြလီ
ကိုယ္၌သီလည္း
မသတီမုန္း
လူျဖစ္႐ံႈးတည္း။

ေဆြညာ ၀တ္စံု
ဘဲြ႕ေပါင္းဂုဏ္ေၾကာင့္
အယုတ္ အျမတ္
မသတ္မွတ္ဘူး
သူ႔လုပ္ရပ္မွာ
ရင္းခံသာတည္း။
***မွန္ကန္ေသာအျမင္ရွိၿပီး အမွန္တရားတြင္ ေပ်ာ္ေမြ႕ႏိုင္ၾကပါေစဟု ဆႏၵျပဳရင္း -
                                                                  အရွင္ဥတၱမာနႏၵ (ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္)
                                                               Sunday, August 12, 2012

0 comments:

Post a Comment