အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Wednesday, August 1, 2012

အမွတ္တရ ပံုရိပ္မ်ား-၁

၂၀၁၀-ခုႏွစ္၊ ဒုတိယအႀကိမ္ “လကၤာတမန္” ႏွစ္ပတ္လည္မဂၢဇင္း အယ္ဒီတာဆရာေတာ္မ်ား 
 ၁-အရွင္မာနိတ (ၿမိဳင္)၊ ၂-အရွင္ဥတၱမာနႏၵ (ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္)၊ ၃-အရွင္၀ိသာရဒ (ရမၼာ၀တီ)၊ ၄- အရွင္ကုသလသာမိ (ေပ်ာ္ဘြယ္)၊ ၅-အရွင္ဂုဏိႆရိယ၊ ၆-အရွင္ေသာဘိတဓမၼ (ရွင္ႏိုဘယ္)

0 comments:

Post a Comment