အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Sunday, July 22, 2012

”ေန႔သစ္တိုင္းတြင္ ဓိ႒ာန္တင္စို႔”


“ေန႔သစ္တိုင္းတြင္ ဓိ႒ာန္တင္စို႔”

ငါ့ကိုေၾကာင္းျပဳ
အမ်ားစုတြင္
မေကာင္းမႈမ်ား
မျဖစ္ပြားေအာင္
ကာယ-၀စီ
မေနာမည္ရ
သံုး၀ ကံထား
ျပဳမူမ်ားကို
တရားေလ်ာ္ညီ
ငါေစာင့္မည္တည္း။
                                                      အရွင္ဥတၱမာနႏၵ (ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္)
                                                   Friday, July 20, 2012

1 comments:

Unknown said...

Hi!Great and interesting blog you have:) Come and visit my site too. http://ads.com.mm/?cid=4fd60e65e4b0fa6db841e338&utm_campaign=ads_mm_lb_blog_martaste&utm_source=ads_lb_blog&utm_medium=lb_blog

Post a Comment