အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Tuesday, July 3, 2012

“ေမတၱာရင္းခ်ည္ သစၥာတည္ေလာ့”

ေမတၱာရင္းခ်ည္ သစၥာတည္ေလာ့

ငါေၾကာင့္အမ်ား၊ ကုသိုလ္ပြားေသာ္
ႀကိမ္ဖန္မ်ားေျမာင္၊ အားထုတ္ေဆာင္အံ့
ငါ့ကိုေၾကာင္းျပဳ၊ အမ်ားစုမွာ
ယခုေနာက္ေနာင္၊ က်ိဳးမဲ့ေဆာင္ေသာ္
သံုးပါးတည္ရာ၊ ၀ႏၵာနာ၏
ေလာကလူ႔ရြာ၊ လူျဖစ္လာရ
အတိတ္ကံေၾကာင္း၊ ေထာက္ပံ့ေကာင္းရွင့္
ခုခါျဖစ္ရာ၊ ေကာင္းၾကပါမွ
ေနာင္ကိုလည္းေကာင္း ဆက္တိုင္းေကာင္းမည္
ၾကား-သိ-ျမင္ သူ စိတ္ထားျဖဴဖို႔
ငါေကာင္းဖို႔ရည္ သစၥာတည္၏။                   ။
                                                                     အရွင္ဥတၱမာနႏၵ (ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္)
                                                              Tuesday, July 03, 2012
မွတ္ခ်က္။       ။ ၀ႏၵနာ= ရွိခိုးပါ၏၊ ေတာင္းပန္ပါ၏။

0 comments:

Post a Comment