အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Sunday, July 1, 2012

ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတုိ႔ က်င့္စဥ္ (၅)

ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတို႔  က်င့္စဥ္ (၅)

ထိုက္တန္သူေရြး တာ၀န္ေပး

ပညာသမၸဇဥ္၊ ဥာဏ္မယွဥ္ဘဲ၊ ဥယ်ာဥ္သည္မုိက္၊ စ႐ုိက္မေကာင္း၊ ေမ်ာက္အေပါင္းကုိ၊ ေရေလာင္းခိုင္းျငား၊ က်ိဳးပ်က္ျပား၏၊ တရားအျမစ္၊ စစ္ေသာ္တမူ၊ အရင္းယူက၊ ခုိင္းသူအမုိက္၊ ကဲ႔ရဲ႕ထုိက္၏။ ။(မဃေဒ၀)
*****
          ဘီစီ ၃-ရာစုခန္႔တြင္ အိႏိၵျပည္၌ အေသာကမင္း အုပ္ခ်ဳပ္၏။ အေသာကမင္းသည္ ဗုဒၶသာသနာကို ခ်ီးေျမွာက္ရာတြင္ လြန္စြာနာမည္ႀကီးလွသူျဖစ္သည္။ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သမိုင္းအေစာင္ေစာင္တို႔တြင္ အေသာကမင္းအေၾကာင္းကို ျပည့္ျပည့္စံုစံု ခိုင္ခိုင္မာမာျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ထားသည္။ ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔သည္လည္း အေသာကမင္းကို ကိုယ့္တိုင္းျပည္တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ မင္းတစ္ပါးအလား သိၾကသည္ဟု ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္တြင္ ဖတ္ခဲ့ရဖူးသည္။ မွန္လွေပသည္။ ျမန္မာတို႔သည္ အေသာကမင္းအေၾကာင္းကို ထဲထဲ၀င္၀င္မဟုတ္ေတာင္ ၾကားဖူးနား၀ေတာ့ ရွိဖူးၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ ေစတီေပါင္း ရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္၊ ေရတြင္း-ေရကန္ေပါင္း ရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္ စသည့္စသည့္အခ်က္မ်ားသည္ အေသာမင္းႏွင့္ တဲြလွ်က္သိေစေသာ အခ်က္မ်ားထဲမွ အခ်ိဳ႕ျဖစ္သည္။
          ထိုအေသာကမင္းႀကီးသည္ တာ၀န္ေပးရာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႀကီးမားလွေသာ အမွားႀကီးတစ္ခုကို က်ဴးလြန္ခဲ့သည္။ မင္းႀကီးကိုယ္တိုင္ လွဴဒါန္းထားေသာ အေသာကာရာမေက်ာင္းတိုက္ႀကီးတြင္ သီတင္းသံုးေနၾကေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ား ဥပုသ္ကံမ်ား မျပဳသည္မွာ ခုႏွစ္ႏွစ္ပင္ၾကာေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း မင္းႀကီးသိရ၍ အမတ္တစ္ဦးအား ရဟန္းေတာ္မ်ား ဥပုသ္ကံမ်ားျပဳႏိုင္ေစရန္ လိုအပ္သည္မ်ားေဆာင္ရြက္ဖို တာ၀န္ေပးလိုက္သည္။
          တစ္နည္းဆိုရေသာ္ ဥပုသ္ကံျပဳျခင္းဆိုသည္မွာ ညီညြတ္စြာႏွင့္ စုေပါင္းလုပ္ရသည့္ လုပ္ငန္းမ်ိဳးျဖစ္၍ အခ်င္းခ်င္းကဲြျပားေနေသာ သံဃာေတာ္မ်ားကို ဓမၼစက္ျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရႏိုင္၊ ညီညြတ္မႈမရႏိုင္ဟု ယူဆေသာေၾကာင့္ အာဏာစက္ျဖင့္ ေစခိုင္းျခင္းျဖစ္သည္။
          ထိုအမတ္သည္ ရဟန္းေတာ္မ်ားအား ဥပုသ္ကံမ်ားျပဳၾကရန္ ေလွ်ာက္ထားေသာ္လည္း မျပဳၾကသည့္အတြက္ စိတ္ဆိုး၏။ အဘယ္ေၾကာင့္ မျပဳရသည္ကို စံုစမ္းေမးျမန္းျခင္းမလုပ္ဘဲ ဥပုသ္မျပဳေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ားအား သတ္ေစသည္။ ဤတြင္ အက်င့္သီလႏွင့္ျပည့္စံုသည့္ မ်ားစြာေသာ ရဟန္း၊သံဃာေတာ္မ်ား အသတ္ခံရေလသည္။
တာ၀န္ရွိသူသည္ သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္တြင္ အကၽြမ္းတ၀င္ရွိဖို႔လိုသည္။ ထို႔အတူ တာ၀န္အပ္ႏွင္းသူမွာလည္း မိမိတာ၀န္ေပးမည့္သူ၏ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈနယ္ပယ္ကို သိဖို႔လိုသည္။ ျပင္၍မရႏိုင္သည့္ အထက္ပါျဖစ္ရပ္မ်ိဳးသည္ တာ၀န္အပ္ႏွင္းရာတြင္ လူမွန္၊ေနရာမွန္ျဖစ္ဖို႔ အေရးႀကီးေၾကာင္း ထင္ရွားေသာ သက္ေသသာဓကျဖစ္သည္။
*****

ေခါင္းေဆာင္ဆိုသည္ကို ဥယ်ာဥ္မွဴးပမာ တင္စားေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ တိုင္းသူျပည္သားတို႔သည္ ထိုဥယ်ာဥ္မွဴး၏ ဥယ်ာဥ္အတြင္းမွာ ရွင္သန္ရေသာ အသီး၊ အပြင့္၊ အပင္-စသည္တို႔သာ ျဖစ္သည္။ ဥယ်ာဥ္ႀကီး သာယာလွပဖို႔၊ စိမ္းလန္းစိုျပည္ဖို႔၊ ဖူး-ပြင့္-ေ၀ဆာဖို႔ဆိုသည္မွာ ဥယ်ာဥ္မွဴး၏ မွန္ကန္ေသာ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈအေပၚ၊ သင့္ေတာ္ေသာ ဂ႐ုစိုက္မႈအေပၚတို႔တြင္ မ်ားစြာမူတည္ေပသည္။
          သို႔တေစ ဥယ်ာဥ္မွဴးသည္ ဥယ်ာဥ္ကုိ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်အေနျဖင့္ အၿမဲတမ္း ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ခ်င္မွ ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ေပလိမ့္မည္။ ေအာက္လက္ငယ္သားမ်ားသာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဂ႐ုစိုက္ရေပလိမ့္မည္။ ရံခါတြင္သာ တိုက္႐ုိက္ၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆးႏိုင္ေပလိမ့္မည္။ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ ျဖစ္သမွ်အေကာင္း၊အဆိုးသည္ ဥယ်ာဥ္မွဴးအား တိုက္႐ိုက္သက္ဆိုင္၍ မိမိတာ၀န္ေပးမည့္ ေအာက္လက္ငယ္သားသည္ ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္သင့္ေပသည္။ ထိုဥယ်ာဥ္ကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ အမွန္တကယ္ထိုက္တန္သူျဖစ္ဖို႔ လိုေပသည္။
*****
          ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္ သံဃာေတာ္မ်ား ေကာသလတိုင္းတြင္ ခရီးၾကြေတာ္မူစဥ္ ရြာငယ္ေလးတစ္ရြာသို႔ ေရာက္ေတာ္မူၾကေလသည္။ ထိုရြာရွိ သူေ႒းတစ္ေယာက္သည္ ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္ သံဃာေတာ္တို႔အား  မိမိဥယ်ာဥ္တြင္ ခ်မ္းသာစြာသီးတင္းသံုးရန္ ေလွ်ာက္ထားလွဴဒါန္းေလသည္။
သံဃာေတာ္မ်ားသည္ ဥယ်ာဥ္ေစာင့္ကိုေခၚကာ ဥယ်ာဥ္ကို လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈစဥ္ ေျမကြက္လပ္ႀကီးတစ္ေနရာကို ေတြ႕ရ၍ အဘယ္ေၾကာင့္ ထိုေနရာတြင္ မစိုက္ပ်ိဳးရျခင္း အေၾကာင္းကို ေမးျမန္းေလသည္။ ဥယ်ာဥ္ေစာင့္က “ဥယ်ာဥ္စိုက္ပ်ိဳးခ်ိန္က ဤေနရာတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေသာသူသည္ အပင္မ်ားကိုႏႈတ္ကာ အျမစ္အတို၊အရွည္တို႔ကို တိုင္းတာၿပီးမွ ေရေလာင္းျခင္းကိုျပဳသည္။ သည့္အတြက္ အပင္တို႔သည္ ညိဳးေျခာက္ေသၾကသည္။ ထိုေၾကာင့္ ဤေနရာတြင္ ေျမကြက္လပ္ႀကီး ျဖစ္ေနရပါသည္”ဟု ျပန္ေလွ်ာက္ေလသည္။
ထုိအေၾကာင္းကို သံဃာေတာ္မ်ားမွတဆင့္ ျမတ္စြာဘုရားသိေတာ္မူ၍ “ဤသူသည္ ယခုမွသာ ဤကဲ့သို႔ျပဳလုပ္သည္မဟုတ္ေသး၊ ေရွးအခါကလည္း ျပဳခဲ့ဘူးသည္သာ”ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။  လြန္ေလၿပီးေသာအခါ ဗာရဏသီျပည္တြင္ ျဗဟၼဒတ္မင္းအုပ္ခ်ဳပ္၏။ တစ္ခုေသာ နကၡတ္သဘင္ ပဲြေတာ္ကာလတြင္ တိုင္းသူျပည္သားတို႔သည္ လွည့္လည္ေပ်ာ္ပါးၾကကုန္၏။ ဘုရင့္ဥယ်ာဥ္မွဴးသည္လည္း ထိုနကၡတ္ပဲြသဘင္ရက္မ်ားတြင္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ပါ၀င္ကစားလို၏။ တစ္တိုင္းျပည္လံုး ပါ၀င္ဆင္ႏဲြသည့္ပဲြေတာ္ျဖစ္၍ ထိုရက္မ်ားအတြင္း ဥယ်ာဥ္တြင္ အလုပ္ခိုင္းရန္ လူရွာမရႏိုင္ေသေၾကာင့္ အႀကံထုတ္ရေတာ့သည္။
ထိုဘုရင့္ဥယ်ာဥ္တြင္ ေမ်ာက္မ်ားေနထိုင္ၾကသည္။ ဥယ်ာဥ္မွဴးသည္ ေမ်ာက္အႀကီးအကဲ တစ္ေကာင္ကို ေခၚ၍ “ငါ….မျပန္ေရာက္မခ်င္း ဤဥယ်ာဥ္ရွိ သစ္ပင္ငယ္မ်ားကို ေရေလာင္းထား”ဟု တာ၀န္ေပးထားခဲ့ေလသည္။
ေမ်ာက္အႀကီးအကဲသည္ ေအာက္လက္ငယ္သား ေမ်ာက္မ်ားကိုေခၚ၍ သစ္ပင္ငယ္မ်ားကို ေရေလာင္ခိုင္းသည္။ ေရမေလာင္းခင္ ႀကိဳတင္မွာၾကားသည္မွာ “အပင္တို႔ကိုႏႈတ္ၾကည့္၍ အျမစ္ရွည္က ေရမ်ားမ်ားေလာင္ရန္ႏွင့္ အျမစ္တိုလွ်င္ ေရနည္းနည္းေလာင္း” ဟူသတည္း။  ထိုေမွ်ာက္အႀကီးအကဲ၏ လမ္းညႊန္ခ်က္အတိုင္း ေမ်ာက္မ်ားလုပ္ေဆာင္ၾကေလေတာ့သည္။
အထက္ပါျဖစ္စဥ္တြင္ အက်ိဳးကိုေရွး႐ႈ၍ လုပ္ေသာသူမ်ားပင္ျဖစ္ေစကာမူ အသိဥာဏ္နည္းလွေသာ သတၱ၀ါမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ အက်ိဳးမဲ့မ်ားကိုသာ လုပ္ေဆာင္တတ္ပံုျဖစ္ေလသည္။ မွန္ေပသည္။ ေလာကတြင္ အသိဥာဏ္နည္းသူမ်ား၊ ပညာမဲ့သူမ်ားကို တာ၀န္ေပးရာတြင္ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူမ်ားအတြက္ သတိျပဳ၊ ဆင္ျခင္ဖြယ္ သာဓကတစ္ခုျဖစ္ေပသည္။
ေမ်ာက္ကို ဥယ်ာဥ္မွဴးခန္႔မိျခင္း၊ သူခိုးကို ဘ႑ာတိုက္ေစာင့္ထားျခင္းတို႔သည္ ႀကီးစြာေသာအမွားမ်ားျဖစ္သည္။ ဤဇာတ္၏အဆံုးတြင္ ေညာင္ကန္ဆရာေတာ္မွ “ထိုက္သည့္ပညာ၊ ရွိသူသာ၊ ဆိုင္ရာ႒ာနထား”ဟု ဇာတ္ေတာ္လာသခၤန္းစာအေနျဖင့္ လကၤာျပဳကာ ဆံုးမထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။
“သားသမီးမေကာင္း မိဘေခါင္း”၊ “တပည့္မေကာင္း ဆရာ့ေခါင္း”စသည္တို႔သည္ စြမ္းအားႀကီးလွေသာ ထိမိလွေသာ အမ်ားလက္ခံထားေသာ ဆံုးမစာမ်ားျဖစ္ေပသည္။ ျပစ္မႈတစ္ခုကို မိမိကိုယ္တိုင္ မက်ဴးလြန္မိေစကာမူ က်ဴးလြန္မိသကဲ့သို႔ျဖစ္၏။ အေၾကာင္းရင္းမွာ တာ၀န္ပ်က္ကြက္မႈပင္ျဖစ္သည္။ ထိုအတူ ေအာက္လက္ငယ္သား မေကာင္းလွ်င္လည္း ေခါင္ေဆာင္တြင္ အဓိကတာ၀န္ရွိသည္ျဖစ္၍ ထိုက္တန္သူအား တာ၀န္ေပးတတ္ျခင္းသည္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတို႔ ရွိရမည့္အရည္အျခင္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္ကို အထက္ပါျဖစ္ရပ္မ်ားျဖင့္ ခ်ိန္ထိုးသိႏိုင္ေပသည္။
ေမတၱာျဖင့္-
အရွင္ဥတၱမာနႏၵ (ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္)
         Tuesday, June 19, 2012

ရည္ညႊန္း။      
၁။ ပံုေတာ္စံု ငါးရာ့ငါးဆယ္ ဇာတ္၀တၳဳ၊ အာရာမဒူသကဇာတ္ ၊ပ-တဲြ၊ ေညာင္ကန္ဆရာေတာ္
၂။ ……..။ ပ ။……….. ဒု-တဲြ၊ ေညာင္ကန္ဆရာေတာ္
၃။ King Asoka and Buddhism; Historical and Literary Studies, Rpt., Ed., By Anuradha Seneviratna, BPS, Kandy, Sri Lanka, 2007.

1 comments:

Unknown said...

Hi!Great and interesting blog you have:) Come and visit my site too. http://ads.com.mm/?cid=4fd60e65e4b0fa6db841e338&utm_campaign=ads_mm_lb_blog_martaste&utm_source=ads_lb_blog&utm_medium=lb_blog

Post a Comment