အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Friday, June 29, 2012

........ေၾကာင့္မျဖစ္ေစခ်င္

“….ေၾကာင့္ မျဖစ္ေစခ်င္”

ၾကယ္တာရာေတြ လင္းလက္ဖို႔
လမင္းႀကီးကို တိမ္ဖံုးရမွာလား
ရနံ႔ကင္းတဲ့ပန္းေတြ ေနရာရဖို႔
ရနံ႔သင္းပန္းေတြ ႏြမ္းေၾကြစရာလား
ေလမွာပ်ံတဲ့ငွက္
ေရမွာစံတဲ့ငါး
ေျမေပၚမွာေနတဲ့ တို႔အားလံုး
သဘာ၀တရားေတြနဲ႔
အလွတရားေတြနဲ႔
ကိုယ္စီကိုယ္င ေတာက္ပေနၾကတယ္
ကိုယ့္အတြက္နဲ႔
သစၥာပ်က္ေၾကး မဟုတ္ဘူးဆိုရင္
အားလံုးမွာ အခြင့္အေရးရွိတယ္
မတူကဲြျပားျခင္းနဲ႔
စံုညီနဲ႔အလွေတြကို ဖန္တီးဖို႔
ဆႏၵေတြသာ ရွိေနမယ္ဆိုရင္
လာသူငယ္ခ်င္း
ျဖစ္ရာကေန
သင့္သလို အလွဆင္ၾကစို႔………..။
                                                         သူ (သရက္)
                                                         Friday, June 29, 2012

0 comments:

Post a Comment