အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Tuesday, June 26, 2012

လြမ္းမဲ့ ရပ္၀န္း


“လြမ္းမဲ့ ရပ္၀န္း”

ေလလည္းမသုတ္ 
မိုးျဖဳတ္မစင္
ဥၾသသံေညာင္း
သည္ခါေႏွာင္းသည္
အေနက်စ္လစ္
လြမ္းဖို႔ခက္၏။ 
                                 သူ (သရက္)
                                Wednesday, June 27, 2012

2 comments:

Mary Grace said...

Hi looks so impressive and interesting blogs, come and visit us back too:
http://motors.com.mm/?utm_campaign=mot_mm_lb_blog_mgesc&utm_source=mot_lb_blog&utm_medium=lb_blog

Mary Grace said...

Hi your blogs looks so impormative and interesting.would you come and visit us back too
http://ads.com.mm/?cid=4fd9a687e4b0fa6db841e34f&utm_campaign=ads_mm_lb_blog_mgesc&utm_source=ads_lb_blog&utm_medium=lb_blog

Post a Comment