အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Thursday, June 21, 2012

“ၾကာလို႔မေတြ႕ ရွာလို႔ေတြ႕မယ္”


“ၾကာလို႔မေတြ႕ ရွာလို႔ေတြ႕မယ္”

အေၾကာင္းအက်ိဳးေတြနဲ႔မို႔
အေကာင္းအဆိုးေတြလို႔ မဆိုခ်င္
မရွိတာေတြ ရွိလို႔
ရွိတာေတြ မရွိေတာ့ရင္
ေအးခ်မ္းမႈကိုရလာမွာပါ။
သိထားတာ အသိတရားမဟုတ္သ၍
သြားရင္းလည္းေ၀း
နားရင္းလည္း ေျပးေနရမွာပဲ…………။
သူ (သရက္)
Wednesday, June 20, 2012

0 comments:

Post a Comment