အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Tuesday, June 19, 2012

ေလာကမိခင္

“ေလာကမိခင္”
အေမ……(ဒီလိုျမင္ေစခဲ့သူ)
အေမေတာ့မဟုတ္ဘူး
အေမလိုပဲ
ေမတၱတရားေတြနဲ႔
အၾကင္နာတရားေတြနဲ႔
ေလာကကိုေမြးျမဴသူေပါ့….။
အေမ…..
အားလံုးအတြက္ေတာ့မဟုတ္ဘူး
အားလံုးအတြက္လိုပဲ
စြန္႔လႊတ္ျခင္းေတြနဲ႔
ေပးဆပ္ျခင္းေတြနဲ႔
သစၥာတရားေတြကို ထြန္းညိွေစတယ္….။
အေမ…….
အျမင့္ျမတ္ဆံုးေတာ့မဟုတ္ပါဘူး
အျမင့္ျမတ္ဆံုးလိုပဲ
႐ိုသားျခင္းေတြနဲ႔
ျဖဴစင္ျခင္းေတြနဲ႔
ဥယ်ာဥ္မွဴးေတြထက္က ဥယ်ာဥ္မွဴးပါ……..။
အေမ…….
အစြမ္းကုန္က်ိဳးစားတယ္
လုပ္သင့္တာကိုလုပ္ဖို႔
စာရိတၱသတၱိအျပည့္ရွိတယ္
တစ္ေယာက္အတြက္မဟုတ္ဘူး
ကိုယ့္အတြက္လည္းမဟုတ္ဘူး
သာသနာ့နန္းပလႅင္ထက္ တံခြန္ေတြနဲ႔တင့္ေစဖို႔အတြက္ပါ
ႏွလံုးသားေျမမွာ ဓမၼေတြ ရွင္သန္ဖို႔အတြက္ပါ
ေလာကစခန္းတစ္ခြင္မွာ သစၥာပန္းေတြ လန္းေစဖို႔အတြက္ပါ……….။
                                                                                   သူ (သရက္)
                                                                                Monday, June 18, 2012
ဒါနသီရိလကၤာအသင္း ဥကၠ႒၊ ဒါယိကာမႀကီး ေဒၚသက္သက္ႏြယ္ (မယ္ေတာ္ႀကီး)၏ ေမြးေန႔အတြက္ အမွတ္တရ။

0 comments:

Post a Comment