အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Thursday, June 14, 2012

ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတုိ႔ က်င့္စဥ္ (၄)

ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတို႔  က်င့္စဥ္ (၄)
ဒူးေနရာဒူး ေတာ္ေနရာေတာ္
          နယ္ပယ္အသီးသီး အေျခအေနအဆင့္ဆင့္တြင္ ရွိေနၾကေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ မိမိႏွင့္အမွန္တကယ္ထိုက္တန္ေသာ ေနရာတြင္ ရွိေနဖို႔ အေရးႀကီးသည္။ အလားတူပင္ မိမိေနာက္လိုက္ တို႔အားလည္း သင့္ေတာ္ေသာေနရာ သင့္ေတာ္ေသာ အလုပ္တာ၀န္တို႔ကို ေပးအပ္ႏိုင္စြမ္းရွိဖို႔လည္း အေရးႀကီးေပသည္။ အေၾကာင္းမွာ အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုအတြင္း ရပ္တည္ေနေသာ လူတစ္ေယာက္၏ အျပဳအမူ၊ အေျပာအဆို၊ အလုပ္အကိုင္တို႔သည္ ၄င္းသက္ဆိုင္ရာ နယ္ပယ္ကို ကိုယ္စားျပဳေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
          လက္ရွိလုပ္ကိုင္ေနေသာ တာ၀န္ယူေနရေသာ မိမိလုပ္ငန္းမ်ားကို အလြန္ျမင့္လြန္းသည္ဟု အထင္ေရာက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အထင္ႀကီးလြန္းျခင္းသည္ က်႐ံႈးရာ အေၾကာင္းျဖစ္ႏိုင္သကဲ့သို႔ ေသးဖဲြလြန္းသည္ဟု မွတ္ယူထားျခင္း သို႔မဟုတ္ အထင္ေသးလြန္းျခင္းသည္လည္း ေအာင္ျမင္ျခင္းမွ ေ၀းကြာႏိုင္ေပသည္။ အေတြးအေခၚ ေနရာက်မႈ၊ ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္မႈသည္လည္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေကာင္းတို႔ အတြက္ ေအာင္ျမင္မႈေရာင္နီဦးျဖစ္သည္။
          မလိုအပ္လ်င္ အရပ္ရပ္ႏွံ႔စပ္သူ ပညာတတ္ပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေရငံုႏႈတ္ဆိတ္ေနရသည့္ပမာ လိုအပ္လာပါကလည္း ငတ္လို႔လုပ္ရသူ မရွိလို႔လုပ္ရသူ တာ၀န္ယူရသူမ်ိဳး မျဖစ္သင့္ေပ။ မေက်နပ္မႈ၊ အလိုမက်မႈတို႔ကို အရင္းခံထားၿပီး လြဲမွားျခင္းမ်ားစြာျဖင့္ မိမိႏွင့္မသင့္သည့္ေနရာကို ရယူထားရျခင္းသည္ မိမိကိုယ္တိုင္လည္း စိတ္ပင္ပန္း၊လူလည္းႏြမ္း ျဖစ္ရသကဲ့သို႔ မိမိႏွင့္စပ္သူမ်ားလည္း ေသာကမ်ား ေဒါမနႆပြားရသည္။ သူေတာ္မ်ားလည္း ႏွလံုးမသာျဖစ္ရသည္။ ေစတနာေကာင္းကို အရင္းျပဳကာ မိမိႏွင့္တန္ေသာ တာ၀န္၊ ၀တၱရားကို ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ျခင္းသည္ မိမိသာမက ၾကား၊ျမင္၊သိသူ ဆက္စပ္သူတို႔အားလံုး ကိုယ္၊စိတ္ႏွစ္ျဖာ ခ်မ္းသာရေပမည္။
*****

          ျမတ္စြာဘုရား လက္ထက္ေတာ္အခါက ျဖစ္သည္။ အရွင္ဒဗၺမေထရသည္ ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ ဆြမ္း၊ကြမ္းကိစၥအတြက္ စာေရးတံမဲခ်သည့္တာ၀န္ကို ယူထားသူျဖစ္၏။ ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ အရွင္ဒဗၺမေထရ္၏ စီစဥ္ညႊန္ၾကားမႈအတိုင္း ေက်နပ္ၾကည္ျဖဴ လက္ခံယူၾကသူခ်ည္း ျဖစ္ေသာ္လည္း အရွင္လာဠဳဒါယီမေထရ္ကမူ ဆြမ္းေကာင္းရခ်ိန္တြင္ ၿငိမ္ေနတတ္ၿပီး ဆြမ္းေကာင္းမရသည့္ အခါမ်ားတြင္မူ မေက်မနပ္ႏွင့္ ဆူဆူပူပူလုပ္သည္။ “စာေရးတံေ၀သည့္အလုပ္မ်ား အခက္လုပ္လုိ႔ မိမိလည္းလုပ္တတ္သည္” စသျဖင့္ မေက်မနပ္ေျပာဆိုေလ့ရွိသည္။ သို႔ႏွင့္ အရွင္ဒဗၺမေထရ္သည္ စာေရးတံမဲေ၀သည့္အလုပ္ကို အရွင္လာဠဳဒါယီမေထရ္အား လဲႊအပ္လိုက္သည္။
          စာရင္းအင္းမႏိုင္နင္း စီမံမႈညံ့ဖ်င္းၿပီး ပိုင္းျခားေ၀ဖန္တတ္မႈမရွိေသာ အရွင္လာဠဳဒါယီမေထရ္၏ စာေရးတံမဲေ၀သည့္ေန႔မွစ၍ ရဟန္းေတာ္မ်ား စိတ္မခ်မ္းမသာ ျဖစ္ရသည္။ ထိုေၾကာင့္ အရွင္လာဠဳဒါယီမေထရ္မွာ စာေရးတံမဲ ေ၀သည့္တာ၀န္ရပ္ကာ ေမာင္းထုတ္ျခင္းခံရေလသည္။ ယင္းအေၾကာင္းကို ျမတ္စြာဘုရားသိေတာ္မူ၍ မိမိႏွင့္မတန္ေသာ ေနရာကိုယူမိေသာ လူမိုက္သည္ ကိုယ္က်ိဳးလည္းဆံုး အမ်ားလည္းအမုန္းခံရတတ္ေၾကာင္းကို အရွင္လာဠဳဒါယီမေထရ္၏ အတိတ္ဇာတ္ေၾကာင္းျဖင့္ ျပန္ေျပာင္းမိန္႔ေတာ္မူေလသည္။
          ကာသိတိုင္း၊ ဗာရဏသီျပည္တြင္ ျဗဟၼဒတ္မင္း အုပ္ခ်ဳပ္စဥ္ ဘုရားေလာင္းသည္ ကုန္ပစၥည္း၊ ေက်ာက္သံပတၱျမား စသည္တို႔ကို ဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္ေပးရေသာ ရာျဖတ္၀န္ႀကီးတာ၀န္ကို ယူရ၏။ အဓိကအားျဖင့္ ရွင္ဘုရင္၀ယ္ယူမည့္ ပစၥည္းမ်ားကို ဆံုးျဖတ္ေပးရ၏။ ပစၥည္းတန္ဖိုးအလိုက္ မွန္မွန္ကန္ကန္ ဆံုးျဖတ္ေပးေလ့ရွိေသာ ၀န္ႀကီးကို ေလာဘႀကီးလွေသာ ရွင္ဘုရင္က မေက်နပ္ႏိုင္။ ထုိ၀န္ႀကီးကိုျဖဳတ္၍ လမ္းေဘးကလူတစ္ေယာက္ကိုေခၚကာ ရာျဖတ္၀န္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္လိုက္သည္။   
  ရာျဖတ္၀န္ႀကီးအသစ္သည္ ဘုရင့္အလိုေတာ္အတိုင္း ပစၥည္းေကာင္းေသာ္လည္း ေစ်းေကာင္းမေပးပဲ ႏွိမ္ၿပီးရာျဖတ္ေပး၏။ ကုန္သည္မ်ား ေရာင္းခ်သူမ်ားမွာ ေၾကာက္ၾကေသာေၾကာင့္ မတန္မွန္းကို သိေသာ္လည္း ေရာင္းခ်ၾကရေလသည္။
          ထိုသို႔ ကုန္ေစ်းႏႈန္း ကေမာက္ကမ ျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ ဥတၱရာပထမွ ျမင္းကုန္သည္တစ္ေယာက္သည္ ျမင္းငါးရာကို ေရာင္းခ်ရန္ ဗာရာဏသီျပည္သို႔ ေရာက္လာခဲ့သည္။ ဘုရင့္ရာျဖတ္၀န္ႀကီးအသစ္သည္ ျမင္းအေကာင္ငါးရာကို “ဆန္တစ္ကြမ္းစား”[1]ျဖင့္ ျဖတ္ေပးလိုက္၏။ ျမင္းကုန္သည္မွာ မည္သို႔မွ် မတတ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျမင္းငါးရာကို ဆန္တစ္ကြမ္းစားျဖင့္ပင္ မေက်မနပ္နဲ႔ ေရာင္းခဲ့ရၿပီး ရာျဖတ္၀န္ႀကီးေဟာင္းထံသို႔သြားကာ မည္သို႔လုပ္ေဆာင္သင့္သည္ကို တိုင္ပင္ေလသည္။
          ရာျဖတ္၀န္ႀကီးေဟာင္း၏ အႀကံေပးခ်က္အရ ျမင္းကုန္သည္သည္ ရာျဖတ္၀န္းႀကီးသစ္ထံ လာဘ္ထိုးကာ ဆန္တစ္ကြမ္းစား တန္ဖိုးကိုလည္း ဤေရြ႕ဤမွ်တန္းေၾကာင္း ရွင္ဘုရင့္ေရွ႕တြင္ ဆံုးျဖတ္ခိုင္းေလသည္။ ရာျဖတ္၀န္ႀကီးေဟာင္း ဘုရားေလာင္း အပါအ၀င္ အျခားအျခားေသာ ၀န္ႀကီးမ်ား၊ အရာရွိႀကီးမ်ားလည္း ထိုရာျဖတ္ပဲြသို႔ တက္ေရာက္လာၾကသည္။
          ျမင္ကုန္သည္က “အရွင္မင္းႀကီး၏ ရာျဖတ္၀န္ႀကီးသည္ ျမင္းအေကာင္ငါးရာကို ဆန္းတစ္ကြမ္းစားျဖင့္ တန္ဖိုးသတ္မွတ္ေပးပါသည္။ ထိုဆန္တစ္ကြမ္းစားသည္ ေစ်းမည္မွ် ျဖစ္သင့္ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ေပးခိုင္းေတာ္မူပါ”ဟု ေလွ်ာက္တင္ေလသည္။ ဘုရင့္ေစခိုင္းခ်က္အရ ရာျဖတ္၀န္းႀကီးသစ္သည္ “ဆန္းတစ္ကြမ္းစားသည္ ၿမိဳ႕တြင္း ၁၂-‘ယူဇနာ’[2]၊ ၿမိဳ႕ျပင္ ယူဇနာ ၃၀၀-က်ယ္ေသာ ဗာရာဏသီျပည္ႏွင့္ တန္ဖိုးညီေၾကာင္း” ဆံုးျဖတ္လိုက္သည္။ အရင္အႀကိမ္မ်ားတြင္ မင္းလိုလိုက္၍ ရာျဖတ္ေပးတတ္လည္း ယခုတစ္ႀကိမ္တြင္ ကုန္သည္ထံမွ လာဘ္စားထားျခင္းေၾကာင့္ ကုန္သည္၏သေဘာအတိုင္း ဆံုးျဖတ္ျခင္းျဖစ္သည္။
          အဆိုပါ ရာျဖတ္၀န္ႀကီး၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေၾကာင့္ ရာျဖတ္ပဲြကို တက္ေရာက္လာၾကေသာ ၀န္ႀကီးမ်ား၊ အရာရွိမ်ားႏွင့္ ၾကားရသူအေပါင္းမွာ လက္ခုပ္လက္၀ါးတီးကာ ဟားတိုက္ေလွာင္ေျပာင္ ရယ္ေမာၾကေလသည္။ ရွင္ဘုရင္လည္း မဟာအရွက္ေတာ္ကဲြရေသာေၾကာင့္ ၀န္ႀကီးအရာမွဖယ္ရွား၍ ရာျဖတ္၀န္ႀကီးေဟာင္းကို ရာျဖတ္၀န္ႀကီးအျဖစ္ ျပန္လည္ခန္႔အပ္ေလသည္။
*****
          ျမန္မာစကားပံုတြင္ “ဒူးေနရာဒူး၊ ေတာ္ေနရာေတာ္”ဟူေသာ ဆို႐ိုးစကားရွိသည္။ မိမိႏွင့္ေလ်ာ္ေသာ ေနရာကိုသိဖို႔လို၏။ မိမိႏွင့္တန္ေသာ စကားကို ေျပာတတ္ဖို႔လို၏။ ဟန္ေရးအလြန္ေကာင္းေသာ္လည္း ပဲြထြက္မွ ဇာတ္ပ်က္မွန္းသိရ၏။ “ထိုင္ေနအေကာင္းသား၊ ထသြားမွ အက်ိဳးမွန္းသိ” ဆိုသလိုျဖစ္ရသည္။ ထိုေၾကာင့္ မိမိႏွင့္ထိုက္တန္ေသာ ေနရာ၊ မိမိအဆင့္အတန္းႏွင့္ ညီေသာစကား၊ မိမိဂုဏ္ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာအလုပ္တို႔ကို ဆင္ျခင္ဥာဏ္အရင္းခံ၍ ေမတၱာ၊ေစတနာ အျပည့္ထားရွိႏိုင္ျခင္းသည္ ေခါင္းေဆာင္နယ္ပယ္ အသီးသီးတြင္ရွိေသာ ရဟန္း၊ရွင္၊လူအားလံုးအတြက္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ တစ္ခုျဖစ္ေပသည္။ ေစတနာမမွန္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားကို အခ်ိန္ၾကာေအာင္ ဖုံးကြယ္လို႔ ရ႐ိုးမရွိ၊ ဗူးေပၚသလို ေပၚလာ႐ိုးသာ ျဖစ္သည္။ မ႐ိုးသားျခင္းသည္ ေခါင္ေဆာင္တို႔အတြက္ ႀကီးမားေသာအမွားျဖစ္သည္။
          ေနရာလြဲမွား ေရာက္ရွိေနသူမ်ားသည္ တာ၀န္မဲ့စကား၊ တာ၀န္မဲ့အလုပ္တို႔ကို လုပ္ေဆာင္တတ္ၿပီး၊ မိမိ၏ အျပဳအမူ၊ အေျပာအဆို၊ အလုပ္တို႔အတြက္ မည္သည့္အခါမွ် တာ၀န္ယူေလ့မရွိေပ။ မိမိကိုယ္ကိုမွ တာ၀န္ယူႏိုင္စြမ္းမရွိလ်င္ အျခားလူမ်ား၏တာ၀န္ကို ဘယ္မွာလွ်င္ ေက်ပြန္ေအာင္ထမ္းေဆာင္ ယူေဆာင္ႏိုင္မည္နည္း။ ေခါင္းေဆာင္ဆိုသည္မွာ မိမိတာ၀န္သာမက အျခားသူမ်ား၏ တာ၀န္မ်ားကိုပါ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္သူဟု ဆိုလိုရာေရာက္သည္ကို ေလးေလးနက္နက္ ခံယူတတ္ဖို႔ျဖစ္ေပသည္။
ဓမၼအသိမ်ား ေန႔စဥ္ဘ၀ထဲကို ယူေဆာင္ကာ က်င့္သံုးႏိုင္ပါေစဟု ဆႏၵျပဳလိုက္ပါသည္။
ေမတၱာျဖင့္-
              အရွင္ဥတၱမာနႏၵ (ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္)
                        Tuesday, May 29, 2012

က်မ္းကိုး။       ။
၁။ ဇာတကပါဠိေတာ္၊၁၊ တ႑ဳလနာဠိဇာတက
၂။ ဇာတက႒ကထာ၊၁၊ တ႑ဳလနာဠိဇာတက၀ဏၰနာ
၁။ ေညာင္ကန္ဆရာေတာ္၊ ပံုေတာ္စံု ငါးရာကငါးဆယ္ ဇာတ္၀တၳဳ၊ ပ-တဲြ။[1] ျမန္မာ့နည္းျဖင့္ ဆန္စပါး ခ်င္တြယ္သည့္ ပံုစံကို “ႏွစ္လျမဴ တစ္လမ်က္၊ ႏွစ္လက္မ်က္ တစ္လမယ္၊ ႏွစ္လမယ္ တစ္စလယ္၊ ႏွစ္စလယ္ တစ္ခြက္၊ ႏွစ္ခြက္ တစ္ျပည္၊ ေလးျပည္ တစ္စိတ္၊ ႏွစ္စိတ္ တစ္ခြဲ၊ ႏွစ္ခြဲ တစ္တင္း”ဟု တြက္ခ်က္ေလ့ရွိသည္။ ဆန္းတစ္ကြမ္းစားသည္ တစ္စယ္လယ္ရွိၿပီး၊ တစ္စလယ္ဆိုသည္မွာ ဆန္ႏို႔ဆီႏွစ္ဗူးရွိသည္ဟု မွတ္သားရပါသည္။
[2] ယူဇနာအသံုးအႏႈန္းသည္ “ေယာဇန” ဟူေသာ ပါဠိမွ ဆင္းသက္ေခၚေ၀ၚေသာ အသံုးအႏႈန္းျဖစ္သည္။ ယူဇနာ၏အကြာအေ၀းက္ို ေရွးဆရာတို႔က တစ္ယူဇနာတြင္ တစ္ဆယ့္ႏွစ္မိုင္ရွိ၏။ တစ္ဆယ့္သံုးမိုင္ရွိ၏ စသည္ျဖင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးျပဆို ေရးသားခဲ့ဖူးပါသည္။ (အခ်ိဳ႕ကလည္း ဆယ္မိုင္ရွိသည္ဆိုသည္)။ “ျဗဟၼဇာလသုတ္ အ႒ကထာ၌ နာလႏၵာႏွင့္ ရာဇၿဂိဳဟ္ တစ္ယူဇနာ ေ၀းကြာ၏” ဟု အဆိုရွိခဲ့သည့္အတိုင္း ခုမီးရထားလမ္းမိုင္တိုင္ အမွတ္အသားမ်ားလည္း ရွစ္မိုင္အတိအက် ရွိေနေသာေၾကာင့္ တစ္ယူဇနာမွာ ရွစ္မိုင္ ရွိမည္ဟု ဗုဒၶသာသနိက ပထ၀ီ၀င္က်မ္းတြင္ ကိုယ္ေတြ႕ေလ့လာေရးသားထားသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ သီတဂူဆရာေတာ္ အရွင္ဥာဏိႆရက ပိဋကတ္က်မ္းလာ ျမိဳ႕အကြာအေဝးအတိုင္း အိႏၵိယတြင္ေရာက္ရွိစဥ္ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ရာ အျငင္းပြားဖြယ္ အဆိုျပဳခ်က္သစ္မ်ား ထြက္ေပၚခဲ့သည္။ (Myanmar Online Encyclopaedia, Tuesday, May 29, 2012)

0 comments:

Post a Comment