အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Tuesday, June 12, 2012

ကိုယ္တိုင္ေပ်ာက္ဆံုးျခင္း


ကိုယ္တိုင္ေပ်ာက္ဆံုးျခင္း
လမ္းေလွ်ာက္ရင္း လမ္းေပ်ာက္
ေပ်ာက္ဆံုးေနတဲ့ ဘ၀နဲ႔ရပ္တည္
ခိုင္က်ည္ရယ္လို႔ထင္ၿပီ
လမ္းညႊန္ရယ္ရွိျငား
သူ႔ျဖစ္ပံုသနားစရာပ
တံလွ်ပ္ကိုေရထင္
လမ္းမွန္ပင္ထင္ေနဆဲ
ညႊန္းလိုသူ သူေတာ္ျမတ္တို႔ရယ္
ေမာလွ်က္သာပဲ…………………..။      
သူ (သရက္)
Feb 23, 2012

0 comments:

Post a Comment