အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Saturday, June 9, 2012

အတၱ စည္း


“အတၱ စည္း”

နီးလြန္းမို႔ မျမင္ႏိုင္
ေ၀းလြန္းေတာ့ မၾကင္ႏိုင္
ေသလာၿမိဳင္ ဒီခရီး
ပိန္းပိတ္ကာစီး…………။
                                                       သူ (သရက္)
                                                      9 April 2012

1 comments:

nandalayan said...

ကဗ်ာကတိုေပမ့ဲ အႏွစ္သားပါလွပါသည္။

Post a Comment