အခ်ိန္ရွိခိုက္၊ လု႔ံလစိုက္၊ မမိုက္သင့္ေပ၊ ဒို႔တစ္ေတြ။

Friday, June 8, 2012

တန္ျပန္နားလည္ျခင္း


“တန္ျပန္နားလည္ျခင္း”
ႏႈိင္းယွဥ္မႈေတြကိုေလ့လာရင္း
မႏႈိင္းယွဥ္မိဖို႔ သိလာတယ္
ေကာင္းကင္ရဲ႕ဘ၀
ေျမႀကီးရဲ႕ရသ
တစ္မ်ိဳးတစ္ဘာသာစီပဲ
ယုတၱိေဗဒေတြနဲ႔
က်ိဳးေၾကာင္းစီေလ်ာ္မႈကိုရွာရင္း
အစီအေငၚမတည့္တာေတြလည္းမ်ားလွၿပီ
ေန၀င္ရင္ လထြက္
မထြက္တဲ့ေန႔လည္း ရွိမွာေပါ့
ျမင့္ရာကနိမ့္ရာကိုစီးဆင္းတဲ့နိယာမဟာ
မိုးၿပိဳတာကို ေလွာင္ေနသလိုပဲ
သင္ရင္းၾကမ္း ျမင္လည္းကန္းနဲ႔
နားလည္ခ်င္း ေပးဆပ္ခ်င္းေတြဟာ
ကိုယ္က်င့္တရားေတြနဲ႔အတူ
ေမးခြန္းေတြေအာက္မွာ
ေခါင္းမေမာ့ႏိုင္ရွာဘူး……….။
                                                       သူ (သရက္)
                                                        Friday, June 08, 2012

1 comments:

nandalayan said...

နာလည္မႈကိုယ္စီရွိၾကရင္ေလာကႀကီးသာယာလာလိမ့္မယ္
(နႏၵလ်န္)http://nandalayan-nandalayan.blogspot.in/

Post a Comment